Eko-Pik je nov proizvod namenjen pušačima, originalan, patentiran i nagrađivan pronalazak, osigurava bezbedno gašenje cigareta, eliminiše mogućnosti nastanka požara i potpuno neutrališe-onemogućava smrad ostataka ugašenih cigareta (pikavaca). Nema više neprijatnog mirisa - smrada u zavesama, meblu, zidovima, itd... koji se osećaju na dim i ugašene pikavce u svakoj prostoriji u kojoj se puši.


Pepeljara sa delom za gašenje cigarete, omogućava nesmetano bavljenje svojim aktivnostima, jer se stavljanjem cigarete u deo za gašenje cigarete, cigareta se gasi sa sigurnošću, tj. nema žara od cigareta, a time ni opasnosti od požara.
Ugašena cigareta, tj. pikavac (opušak) zadržava prvobitni oblik, a smola ostaje u unutrašnjosti dela za gašenje cigarete, a upravo to pronalazak čini ekološkim, jer pikavac (opušak) i pepeljara ne smrde i ne ugrožavaju zdravlje samog pušača, kao ni okoline.


Sve potrebne informacije o ponudi možete saznati u Napomenama. 
Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju putem e-maila info@megapopust.rs   i na tel. +385(0)21/471-044 Operativni centar u Hrvatskoj