Megapopust

Registruj se

Dnevne ponude na email

Beograd

Uvjeti MEGAsaradnje

Da bismo mogli ostvariti poslovnu saradnju, potrebno je da imate:
- registrovanu delatnost ili preduzeće
- pripadajuće dozvole za obavljanje delatnosti za koju ste registrovani u Srbiji
- web ili facebook stranicu
- cenovnik Vaših proizvoda/usluga
- želju da ponudite popust od 50% do 90% na svoje proizvode/usluge

Ukoliko ispunjavate sve gore navedene uslove, nema razloga da ne ostvarimo MEGAsaradnju. Na raspolaganju smo Vam putem telefona +385(0)21/471-044 od 08:00 do 16:00 od ponedeljka do petka, i putem mejla info@megapopust.rsinfo@megapopust.rs